Start
zadarmo
Basic
1,90 € / mesiac
Standard
5,90 € / mesiac
Premium
9,90 € / mesiac
3 faktúry/doklady za mesiac 10 faktúr/dokladov za mesiac 100 faktúr/dokladov za mesiac faktúry/doklady bez limitu
10 Odberateľov 100 Odberateľov Odberatelia bez limitu Odberatelia bez limitu
1 Bankový účet 1 Bankový účet 3 Bankové účty Bankové účty bez limitu
1 Užívateľ 1 Užívateľ 3 Užívatelia Užívatelia bez limitu
Sortiment 50 položiek Sortiment bez limitu Sortiment bez limitu Sortiment bez limitu
Užívateľské texty bez limitu Užívateľské texty bez limitu Užívateľské texty bez limitu Užívateľské texty bez limitu
dodacie listy a dobropisy dodacie listy a dobropisy dodacie listy a dobropisy dodacie listy a dobropisy
Príjmové doklady Príjmové doklady Príjmové doklady Príjmové doklady

Ceny sú uvedené bez DPH.