Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom webstránky www.onlinefakturacia.sk je firma SHOPLINK s.r.o.. Všetky služby, ktoré sú poskytované touto stránkou podliehajú týmto podmienkam užívania. Pred registráciou do nášho fakturačného systému so dôkladne prečítajde tieto Obchodné podmienky poskytovanie služieb. Registrácou je súhlasom s týmito podmienkami.


Registrácia účtu

Registráciou na stránke www.onlinefakturácia.sk súhlasíte, že budete poskytovať aktuálne a pravdivé informácie, ktoré sú vyžadované pri registrácii k našim službám a budete zachovávať úplnosť poskytnutých informácií. Plne zodpovedáte za všetky činnosti a zmeny vykonané na Vašom účte. Registráciou účtu súhlasíte, že nebudete prenášať alebo šíriť obsah, ktorý je protiprávny, podvodný alebo inak nevhodný. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje práco kedykoľvek odoprieť poskytovanie služby a to bez udania dôvodu.

 

Platobné podmienky

Cenník služieb je uvedený na webstránke www.onlinefakturácia.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny týchto služieb. V takom prípade užívatelia služby budú vopred informovaný a môzu vyjadriť súhlas alebo nesúhlas so zmenenými podmienkami.


Záruka a zodpovednosť

Poskytovateľ služieb nezaručuje, že služby budú poskytované bez prerušenia a chýb, a že prípadné chyby budú odstránené. Nezaručujeme, že služby budú kompatibilné so všetkým hardvérom a softvérom a systémami. Užívateľ služieb preberá plnú zodpovednosť za riziko spojené s užívaním služieb. Zároveň súhlasí s tým, že poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu (priamu, nepriamu) vrátane ušlého zisku a iných nehmotných strát, ktoré uživateľovi súvisia s používaním služieb. V prípade nespokojnosti môže zákazník ukončiť používanie služieb.

 

Ukončenie a zrušenie

Užívateľ služieb berie na vedomie, že akéhokoľvek porušenie ustanovenia podmienok poskytovania služieb bude mať za následok zrušenie účtu užívateľa. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zrušiť služby a túto dohodu, pozastaviť alebo zrušiť účet užívateľa kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. V prípade zrušenia, bude účet zablokovaný a užívateľovi nebude umožnený prístup k samotnému účtu, súborom, či inému obsahu účtu, aj keď zvyšné kópie užívateľských údajov môžu zostať v systéme.
Užívanie služieb môže užívateľ kedykoľvek ukončiť a to priamo prostredníctvom web stránky www.onlinefakturacia.sk. Ukončenie využívania služieb je možné na základne žiadosti užívateľa služieb elektronicky - formou e-mailu.

Dňa 1.1.2020