Názov položky Mn. MJ Cena bez DPH Cena s DPH DPH % Zľava % Spolu bez DPH Spolu s DPH
Záverečný text: Uhradené zálohy s DPH:
Základ DPH 0% Základ DPH 19%
DPH 0% DPH 19%
Základ DPH 10% Základ DPH 20%
DPH 10% DPH 20%
Celková suma s DPH K úhrade